Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Thiết bị dự án bổ sung năm 2019

1

HỆ IN 3D STRATASYS 
Model: F170

» Quy trình sử dụng

2 HỆ THỐNG  SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Model: Agilent 1260 Infinity II

» Quy trình sử dụng
3 MÁY THỬ ĐỘ HÒA TAN
Model: LAgilent 708-DS

» Quy trình sử dụng
4 PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT NANO
Model: SZ-100Z

» Quy trình sử dụng
5 MÁY LI TÂM ĐA NĂNG
Model: Z360

» Quy trình sử dụng
6 TỦ LẠNH SÂU
Model: ULF480 W PRO2

» Quy trình sử dụng
7 MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG
Model: WEV-1001V
 
» Quy trình sử dụng
 
8 MÁY KHUẤY TỪ 6 VỊ TRÍ
 Model: HS15-26P

» Quy trình sử dụng
 
9 MÁY RUNG SIÊU ÂM
Model: S-100H
 
» Quy trình sử dụng
 
10 MÁY ĐO PH, MV, NHIỆT ĐỘ ĐỂ BÀN
Model: Lab 855
 
» Quy trình sử dụng
 
11 BỘ MICROPIPETTE ĐƠN KÊNH
Model: Ecopipette
 
» Quy trình sử dụng
 
12 BỘ MICROPIPETTE ĐƠN KÊNH
Model: Bravo

» Quy trình sử dụng
 


Tags:


Bài viết khác