Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Lịch seminar khoa học Tháng 02/2023

Thông báo Seminar khoa học tháng 02-2023

 

GIẤY MỜI

Theo kế hoạch công tác năm học 2022-2023, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng cường công bố khoa học cho cán bộ, viên chức và người học của Trường ĐHSP Hà Nội 2, Viện NCKH&ƯD xin trân trọng kính mời cán bộ, viên chức và người học các đơn vị đến dự buổi Seminar chuyên môn:

1. Seminar: Một số kết quả về nuôi cấy tảo xoắn Spirulina

Báo cáo viên: ThS. Ong Xuân Phong

Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 16 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 6.14, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2. Seminar: Một số kĩ thuật chế biến tảo xoắn Spirulina

Báo cáo viên: ThS. Ngô Thị Thương

Thời gian: 9h40, thứ Năm, ngày 16 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 6.14, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2.Tags:


Bài viết khác