Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Seminar khoa học Tháng 03/2023

Thông báo Seminar khoa học tháng 03-2023

 

GIẤY MỜI

Theo kế hoạch công tác năm học 2022-2023, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng cường công bố khoa học cho cán bộ, viên chức và người học của Trường ĐHSP Hà Nội 2, Viện NCKH&ƯD xin trân trọng kính mời cán bộ, viên chức và người học các đơn vị đến dự buổi Seminar chuyên môn:

1. Seminar: Ảnh hưởng của ánh sáng tới quá trình rèn luyện cây nuôi cấy mô

Báo cáo viên: ThS. Ong Xuân Phong

Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 6.14, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2. Seminar: Một số nghiên cứu tạo giá thể sạch trồng rau từ phụ phẩm sau trồng nấm

Báo cáo viên: PGS.TS. La Việt Hồng

Thời gian: 9h30, thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 6.14, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

 Tags:


Bài viết khác