Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông 2023

Các Trường phổ thông, Nhóm, Câu lạc bộ có nhu cầu đăng kí lớp học trải nghiệm khoa học 2023 theo link sau:
https://forms.gle/VgguLcBevTwc3ikT9

 

 Tags:


Bài viết khác