Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Thiết bị dự án Vật lí chất rắn

1 HỆ PHÚN XẠ
Model: Oerlikon Leybold Univex 400

» Quy trình sử dụng
2 HỆ THIÊU KẾT PLASMA
Model: Labox-210

» Quy trình sử dụng
3 BỂ RỬA SIÊU ÂM
Model: S300H ELMA

» Quy trình sử dụng
4 MÁY ÉP THỦY LỰC KỸ THUẬT SỐ
Model: CrushIR-Digital Hydraulic Press

» Quy trình sử dụng
5 Máy khuấy từ gia nhiệt
Model: UC152

» Quy trình sử dụng
6 Hệ điện hóa đa năng
PGSTAT302N
 
» Quy trình sử dụng
 
7 Tổ khuếch đại tín hiệu
 SP830

» Quy trình sử dụng
 
8 Lò xử lý nhiệt
CTF Horizontal
 
» Quy trình sử dụng
 
9 Máy nghiền hành tinh
PM400
 
» Quy trình sử dụng
 
10 Máy đo đường cong từ trễ
AMH401 POD
 
» Quy trình sử dụng
 
11 Máy ép thủy lực
FlexiPress EP EP25M
 
» Quy trình sử dụng
 
12 Cân phân tích
HRT 220E
 
» Quy trình sử dụng
 
13 Hệ quay phủ
ACE-200
 
» Quy trình sử dụng
 
14 Tủ hút khí độc

 
» Quy trình sử dụng
 
15 Bể rung siêu âm
S60/H
 
» Quy trình sử dụng
 
16 Cối chày mã não

 
» Quy trình sử dụng


Tags:


Bài viết khác