Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Thiết bị dự án SHPT

1 Máy PCR tốc độ nhanh
C1000
 
» Quy trình sử dụng

 
2 Bộ điện di nằm
Mini - Sub Cell GT
 
» Quy trình sử dụng
 
3 Bộ điện di đứng
Mini-Tetra Cell
 
» Quy trình sử dụng
 
Nguồn điện di
Power Pac Basic
 
» Quy trình sử dụng
Hệ thống chụp ảnh gel và xử lí hình ảnh
Gel Doc XR
 
» Quy trình sử dụng
 
6 Kính hiển vi có adapter
B-352PL
 
» Quy trình sử dụng
 
7 Máy li tâm lạnh loại nhỏ
Mikro 200R
 
» Quy trình sử dụng
8 Máy li tâm lạnh loại to
Unicen MR
 
» Quy trình sử dụng
 
9 Máy ủ mẫu có lắc
SC20
 
» Quy trình sử dụng
 
10 Máy đo pH cầm tay
Winlab Dataline pH meter
 
» Quy trình sử dụng
 
11 Thiết bị nghiền mẫu
Tissue Triker II
 
» Quy trình sử dụng
 
12 Bể ổn nhiệt
1013
 
» Quy trình sử dụng
13 Máy làm đá vảy
Fim 95A
 
» Quy trình sử dụng
14 Máy lắc vortex
SA8
 
» Quy trình sử dụng
15 Máy khuấy từ gia nhiệt
CC162
 
» Quy trình sử dụng
 
16 Lò vi sóng
G3597VS
 
» Quy trình sử dụng
 
17 Tủ lạnh sâu
LDF 270
 
» Quy trình sử dụng
 
18 Tủ bảo quản mẫu
LR 270
 
» Quy trình sử dụng
19 Bình Nitơ lỏng loại xách tay
YDS-6
 
» Quy trình sử dụng
20 Bình nitơ lỏng
YDS-47-127
 
» Quy trình sử dụng
 
21 Cân phân tích
CPA224S
 
» Quy trình sử dụng
22 Tủ sấy điện
UFE500
 
» Quy trình sử dụng
 
23 Tủ ấm
INE 600
 
» Quy trình sử dụng
24 Bể rửa siêu âm
TCP 280
 
» Quy trình sử dụng
 
25 Máy cất nước 2 lần
WSC044
 
» Quy trình sử dụng
 
26 Máy đo cường độ quang hợp và CO2
TPS-2
 
» Quy trình sử dụng
 
27 Hệ thống giàn đèn nuôi cấy mô
Trần Vũ - Việt Nam
 
» Quy trình sử dụng
 
28  Máy đo độ ẩm, nhiệt độ
DHT–1
 
» Quy trình sử dụng
 
29 Máy đo nhiệt hồng ngoại
TFI 500
 
» Quy trình sử dụng
 


Tags:


Bài viết khác