Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Thiết bị dự án Hóa sinh

1 Hệ thống quang phổ tử ngoại UV
 
» Quy trình sử dụng
 
2  
Máy cất đạm
 
» Quy trình sử dụng

 
3  
Bộ cất quay chân không
 
» Quy trình sử dụng

 
4   Máy đo độ nhớt
 
» Quy trình sử dụng
 
5  
Máy đo diện tích lá
 
» Quy trình sử dụng

 
6  
Máy đo huỳnh quang diệp lục
 
» Quy trình sử dụng

 
7  
Buồng khí hậu  nhân tạo
 
» Quy trình sử dụng

 
8  
Máy đo độ ẩm đất
 
» Quy trình sử dụng

 
9  
Nồi hấp khử trùng
 
» Quy trình sử dụng

 
10  
Buồng cấy vô trùng
 
» Quy trình sử dụng

 
11  
Máy li tâm lạnh
 
» Quy trình sử dụng

 
12   Cân phân tích
 
» Quy trình sử dụng

 
13  
Cân kỹ thuật
 
» Quy trình sử dụng

 
14  
Máy khuấy từ gia nhiệt
 
» Quy trình sử dụng

 
15
Máy lắc tròn tốc độ chậm
 
» Quy trình sử dụng

 
16  
Hệ thống hốt và thông khí VN
 
» Quy trình sử dụng

 
17  
Tủ hút khí độc ERLAP
 
» Quy trình sử dụng

 
18
Máy cất nước 1 lần
 
» Quy trình sử dụng

 
19  
Tủ lạnh sâu Frigor
 
» Quy trình sử dụng

 
20  
Tủ ấm BE 200
 
» Quy trình sử dụng

 


Tags:


Bài viết khác