Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

GIẤY MỜI HỘI THẢO

GIẤY MỜI

THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC
"NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP XANH VÀ THÔNG MINH"

 

Ban tổ chức Hội thảo khoa học trân trọng kính mời:

- Ban tổ chức;

- Đại biểu khách mời;

- Báo cáo viên và mọi người quan tâm

Tới dự và báo cáo tại hội thảo khoa học:

"Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp xanh và thông minh"

Thời gian: 8h00, thứ tư, ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm: Phòng 6.14, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Link trực tuyến: https://meet.google.com/iph-xhbz-hcv hoặc quét mã QR code:

1

 

Sự hiện diện và báo cáo của Quý đại biểu là niềm vinh dự cho Hội thảo.

Trân trọng kính mời!

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. La Việt HồngTags:


Bài viết khác